Nákup v: CZK / EUR

FAKTURACE BEZ DPH NA EXPORT

Podmínky pro uplatnění osvobození od DPH České republiky

Aby bylo dodání zboží do jiného členského státu českým plátcem DPH osvobozeným plněním s nárokem na odpočet DPH na vstupu, musí být současně splněny všechny následující podmínky:

  • dodavatel, český plátce DPH, musí mít k dispozici daňové identifikační číslo zákazníka z jiného členského státu EU (při kontrole daňového identifikačního čísla zákazníka z EU je nutno ověřit jeho platnost a formát),
  • dodavatel musí toto identifikační číslo zákazníka z EU uvést na vystaveném daňovém dokladu,
  • zboží musí být prokazatelně fyzicky převezeno z ČR do cílového místa v jiném členském státě,
  • přeprava je zajištěna dodavatelem, pořizovatelem nebo osobou zmocněnou dodavatelem nebo pořizovatelem.

Pokud by dodavatel nebyl schopen prokázat splnění všech těchto podmínek, nemohl by uplatnit osvobození od české DPH. Vzhledem k tomu, že při dodání zboží, kdy je zboží odesláno nebo přepraveno zákazníkovi, je místem plnění v souladu s § 7 odst. 2 zákona o DPH místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná, je při dodání zboží do jiného členského státu místem plnění ČR. Pokud tedy není možné prokázat splnění výše uvedených podmínek pro osvobození od české DPH na výstupu, měl by český dodavatel na toto dodání zboží uplatnit českou DPH na výstupu, jinak by mu hrozilo doměření DPH ze strany finančního úřadu, pokud by nesplnění těchto podmínek bylo finančním úřadem zjištěno.

V praxi by český dodavatel neměl mít problém zajistit dostatečné důkazní prostředky prokazující, že zboží bylo fyzicky převezeno z ČR do cílového místa v jiném členském státě, pokud bude sám nebo prostřednictvím jím zmocněné osoby zajišťovat dopravu zboží až na území členského státu odběratele (např. dodací podmínky DDU, DDP).

Pokud by však byla doprava zboží z ČR zajištěna odběratelem nebo jím zmocněnou osobou, musí český dodavatel zajistit podklady prokazující, že zboží bylo přemístěno z území ČR a že přeprava byla ukončena v jiném členském státě. Tuto skutečnost lze v souladu s § 64 odst. 5 zákona o DPH prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

Další důležitou podmínkou pro uplatnění osvobození od české DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU je, aby odběratel byl registrován k DPH v jiném členském státě EU. Pokud by se jednalo o dodání zboží odběrateli, který není registrován k DPH v jiném členském státě, resp. jiné osobě, pro kterou není pořízení zboží v jiném členském státě EU předmětem DPH (např. fyzická osoba nepodnikatel), nepředstavovalo by dodání zboží této osobě osvobozené dodání zboží do jiného členského státu EU, ale jednalo by se o zasílání zboží, které podléhá jinému daňovému režimu a českému dodavateli vzniká při splnění určitých podmínek povinnost uplatnit i na toto plnění českou DPH, resp. povinnost registrovat s k DPH v jiném členském státě EU.

Z tohoto důvodu je důležité, aby český dodavatel ověřil platnost daňového identifikačního čísla (DIČ), kterému mu poskytl jeho odběratel.

Jak nakupovat bez DPH na export v EU:

 viz i obchodní podmínky bod 4.9.

1. Registrace v našem Eshopu

2. Odeslat na e-mail: info@nutrixxion.shop Osvědčení o registraci pro daň z přidané hodnoty

3. Po ověření Vašeho SK DIČ v systému VIES (ZDE) bude nastavena k Vaší registraci fakturace bez DPH

4. Fakturace bez DPH se vztahuje POUZE k schválené registraci a na budoucí objednávky

5. DPH odečteme vždy až při expedici objednávky (zákazníka informujeme Emailem o ceně bez DPH)

6. V případě platby převodem předem na účet, počkejte až Vám na Email přijde Výzva k platbě bez DPH

7. Vydané faktury bez DPH NELZE upravovat

8. DPH zpětně nevracíme

9. Posíláme pouze do země EU, kam byla vystavena faktura

10. Pouze pro plátce DPH

V Českých Budějovicích, dne 01. 01. 2018

© 2006 –2018 Orfeo Office s.r.o.